Sinds 2021 werkt Coninko samen met gespecialiseerd marktonderzoeksbureau Buildsight om jaarlijks alle Coninko bedrijven op de hoogte te houden van de marktsituatie in de bouwsector en specifiek de dakenmarkt. Een samenvatting van de dakenmonitor 2022 2023 vind je hieronder.

Buildsight brengt jaarlijks de nieuwbouwprognose voor de gehele bouw in Nederland uit. Dit doet zij op basis van gedegen en feitelijk nationaal veldonderzoek, door bouwlocaties te bezoeken. Het maakt Buildsight tot de autoriteit op dit gebied en daardoor een vaste partner van de grote producenten van bouwmaterialen. Daarnaast doet Buildsight dit werk ook internationaal.

Klanten van Coninko hebben tijdens de Coninko klantendag een uitgebreide presentatie gehad.

“Nederlandse nieuwbouwsector lijkt bestand tegen economisch zwaar weer.”

2022, feiten en emotie in de bouw.

“De dakenmarkt heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt” aldus Michel van Eekert van Buildsight. “Het komende jaar wordt een pas op de plaats, een echte terugval is nu nog niet aan de orde. Die uitspraak doe ik op basis van feitelijke onderleggers. Dus niet op basis van gevoel.

In een markt in beweging – want dat is de bouw vandaag de dag – kun je vanuit persoonlijk belang, of jouw gezichtspunt, echt een mening verkondigen over wat er aan de bouw scheelt. Vanuit Buildsight focussen wij ons op de nu beschikbare data en dan zie je gewoon dat de dakenmarkt in 2023 zeker niet gaat terugvallen. Dat is goed nieuws voor Coninko en haar partners”.

bouwconjunctuur orderportefeuilles

Bouwconjunctuur.

De Nederlandse nieuwbouwsector lijkt bestand tegen economisch zwaar weer. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren lag het vertrouwen binnen de bouw aan het begin van het 3 e kwartaal hoger dan een kwartaal eerder. In de woningbouw blijft de bouwproductie stabiel ondanks een terugval in vergunningverlening. De utiliteitsbouw blijft in 2023 goed presteren.

Dynamiek markt.

De hier gepresenteerde cijfers zijn een samenvatting van de cijfers die in oktober bij Coninko gepresenteerd zijn. De bouw, de dakenmarkt en de economie zijn sterk in beweging. De doorlopende oorlog, de verdere stijging van de rente, het dalende vertrouwen en de gevolgen van de stikstofuitspraak leiden ertoe dat het Buildsight-model op dit moment iets lagere cijfers voorspelt voor 2023. De update volgt in januari 2023.

Coninko Buildsight dakenmonitor 2022 2023.

Als Coninko willen we een zo zuiver mogelijk beeld krijgen van de volumes en het materiaalgebruik van de dakdekkers in Nederland. Dit omdat het laat zien wat de werkelijke veranderingen in onze markt zijn. De dakenmonitor heeft als uitgangspunt het aantal m2 plat dak. Dit is namelijk wat de werkelijke marktomvang bepaalt. Afhankelijk van het systeem dat een dakdekker toepast, komt er een éénlaags of tweelaags dakbedekking op het dak. Michel van Eekert: “Dit geeft het bouwvolume platte daken weer, dat is ook de basis voor je marktaandeelberekening. Plus in de tijd echt vergelijkbaar.”

Ontwikkeling plat dak (netto dakoppervlak *1.000.000 m2)

ontwikkeling plat dak

Nieuwbouw – renovatie.

De dakenmarkt is op meerdere manieren op te delen. Je kunt kijken naar woningbouw en utiliteitsbouw, maar ook naar nieuwbouw en renovatie. En combinaties hiervan.

Buildsight baseert de cijfers op duidelijke definities:

  • Segmentinsteek (Woningbouw/utiliteitsbouw – verder te verbijzonderen in gebouwtypes)
  • Soort project (nieuwbouw/renovatie)

Met name in de segmenten zie je allerlei verschillen. Sommige materialen (zoals EPDM en kunststof) hebben een hele sterke positie in bepaalde segmenten. Een voorbeeld daarvan zijn dakkapellen of industriële bouwers. Nagenoeg alle dakkapellen worden voorzien van EPDM. Op het moment dat een dakkapel wordt geplaatst voor de oplevering, dan tellen de volumes mee in de fase ‘nieuwbouw’. Alle dakkapellen die na de oplevering worden geplaatst tellen mee als ‘verbouw’ of renovatie.

renovatie dakoppervlak

Splitsen we de markt op in nieuwbouw en renovatie, dan bestaat deze in 2022 voor 29,7% uit nieuwbouw en voor 70,3% uit renovatie, gebaseerd op m2 dakoppervlak. De verwachting voor het komende jaar is dat deze verdeling stabiel is.

Materiaalgebruik.

De Nederlandse dakenmarkt is een echte bitumenmarkt. In 2013 was ruim 60% van het netto dakoppervlak voorzien van bitumen. Kunststofdakbedekking vormde op dat moment iets meer dan 30% van de markt. In 2022 is het aandeel bitumen 54% en dat van kunststof 43%.

“Deze cijfers moet je wel correct interpreteren” aldus Michel van Eekert. “We kijken hier naar percentages en volumes over het totale dakoppervlak van platte daken. Nieuwbouw woningbouw, dakkapellen, uitbouwen, utiliteitsbouw; we hebben al die segmenten bij elkaar genomen. In nieuwbouw, renovatie of per segment is het gebruik van materialen natuurlijk anders. Bijvoorbeeld het segment dakkappellen is een echte EPDM-markt, of kunststof op grote hallen.

Ook tijdens de laatste Coninko klantendag hebben we dat gemerkt, niet iedereen herkent deze totaalcijfers. En dat is logisch want een dakdekker is vaak maar in enkele markten actief”.

Conclusie*

Sinds 2013 is de dakenmarkt in Nederland enorm gegroeid en heeft een redelijk stabiel overall volume vanaf 2019. Ook voor 2023 is dat het geval. Ook het materiaalgebruik (bitumen / kunststof) lijkt te stabiliseren het komende jaar.

*Alle genoemde getallen in deze dakenmonitor zijn afkomstig uit de marktstudie van Buildsight op basis van het fysiek bezoeken van bouwplaatsen/ presentatiedatum oktober 2022. In dit artikel worden enkele algemene marktcijfers van de Nederlandse dakenmarkt gecommuniceerd. Buildsight is in staat om dwarsdoorsneden, maar ook productvolumes nauwkeurig in beeld te brengen en daar forecasts voor af te geven.

Blijf op de hoogte.

Volg Coninko op Linkedin.

Lees verder.

Direct contact.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.