Voor grote dakdekkersbedrijven die succesvol willen blijven, is samenwerking een succesfactor. Je hebt steeds te maken met veranderende wet- en regelgeving en met strikte veiligheids- en duurzaamheidseisen. Professionele opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE’s en vastgoedbeheerders verwachten meer dan alleen vakmanschap. Ze verwachten een totaaloplossing.

Feenstra Dakbedekkingen.

“Coninko biedt me een stukje rust op het gebied van inkoop. Normaal gesproken moet ik als zelfstandige met een middelgroot dakdekkersbedrijf alle leveranciers en het onderhoud zelf regelen en het maken van prijsafspraken vergt veel tijd. Dankzij Coninko kan ik werken met een goede raamovereenkomst, met daarbinnen genoeg keuze.”

Willem Feenstra profielfoto
haico martens profielfoto

Martens Dakbedekkingen.

“Ik ben destijds door meerdere inkoopgroepen gevraagd om aan te sluiten. Bij Coninko had ik het beste gevoel. Er zijn ervaren bedrijven aangesloten, met mensen die al lang in ons vak actief zijn. Vaak al van generatie op generatie. Ik kan dus veel van de anderen leren. Ik ben één van de jongere deelnemers. Bovendien heb ik zelf 20 jaar op het dak gestaan, dus ik kom ook met andere ideeën, met een andere blik op zaken.”

Verbidak.

“Ik ben hartstikke blij dat we 6 jaar geleden zijn benaderd om aan te sluiten bij Coninko. Wij hebben daar echt heel veel profijt van. Samen met andere grote dakdekkers delen we de kennis en inkoop en dat levert ons veel voordeel op. Als ik Coninko moet typeren dan komen de woorden ‘groot’, ‘gemakkelijk’ en ‘kennisverrijkend’ bij me boven. Ik zou het daarom ook aanbevelen bij andere partijen. Sterker nog, ik heb al meerdere bedrijven aangedragen omdat ik duidelijk de voordelen zie van een grote organisatie.”

Arjen Freuling profielfoto
Dave van Zantvoort profielfoto

Kwerreveld Dakbedekkingen B.V.

“Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. is sinds het begin aangesloten bij Coninko, omdat de kracht van volume inkopen groot is en we daar dus inkoopvoordeel mee behalen. Coninko is een professionele, gewaardeerde en vooruitstrevende inkooporganisatie. Samen treden we op richting leveranciers, wat onze positie naar leveranciers versterkt. De gecentraliseerde prijzen en de gedigitaliseerde prijsinformatie in de database leveren ons bovendien een tijdsbesparing op bij het verwerken van de inkoopprijzen. En we profiteren van een aantrekkelijke bonusregeling.”

Verkoelen Dakspecialisten.

“We zijn destijds aangesloten bij Coninko om landelijk meer slagkracht te krijgen. Meer inkoopslagkracht, maar ook om het kennisdelen en het uitwisselen van ervaringen met collega-bedrijven. Hierdoor hebben we onderling een goede relatie opgebouwd binnen het samenwerkingsverband en kunnen we elkaar makkelijker vinden.”

erik maas profielfoto

De voordelen van Coninko.

Het beste resultaat op het dak. Daar doen we het voor. Op financieel, commercieel en operationeel gebied draaien we continu aan de knoppen om dit samen te bereiken.

coninko logo
 • Aantrekkelijke bonus.
 • Scherpe inkoop- en betalingscondities.
 • Digitaal artikelbestand.
 • Grote tijdsbesparing.
 • Strategische partnerships.
 • Up-to-date kennisniveau.
 • Innovatie en nieuwe concepten.
 • Mee in de verduurzaming.
 • Digitalisering en automatisering.
 • Grondstoffen, materialen en beschikbaarheid.
 • Data voor meer inzicht.
 • Een hoger verwerkingsniveau.

Bekijk de aangesloten leveranciers van Coninko.

Lees ook de afzonderlijke leveranciersverhalen.